Cennik

-

Warianty rozliczeń:

Ryczałt – rekomendowany przy stałej obsłudze prawnej, zwłaszcza dla przedsiębiorców. Ustalany w oparciu o zakres spraw zlecanych przez Klienta i jego potrzeby.

Stawka godzinowa – ustalona z Klientem wysokość stawki godzinowej, jako iloczyn z rzeczywistym czasem poświęconym na realizację zleconej sprawy. Rozliczenie czasu pracy pozostaje do dyspozycji Klienta.
Ustalane indywidualnie z Klientem – wyznacznikiem wynagrodzenia w konkretnej zleconej sprawie jest stopień jej skomplikowania i przewidywany nakład pracy.

"Success fee" – dodatek od sukcesu. Ustalana z Klientem, oprócz standardowego wynagrodzenia za prowadzenie sprawy, premia za jej wygranie albo inne zakończenie (ugoda), w postaci procenta od wartości dochodzonego roszczenia.
Zadzwoń do nas

Tel. +48 503 067 511