Oferta

-

Ochrona konsumentów

Świadomość prawna i ochrona konsumentów to współcześnie niezbędne elementy, aby obrót gospodarczy cechował się pewnością i względną równowagą jego uczestników. Dlatego też pomagamy konsumentom w trakcie wnoszenia reklamacji - w trybie Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) - aby skutecznie korzystali ze swoich uprawnień, tj. usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny, zwrotu towaru z jednoczesnym zwrotem ceny wraz z uzasadnionymi kosztami.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, kierujemy sprawę do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Tychach celem "zdyscyplinowania" przedsiębiorcy. Gdy brak jest widoków na polubowne załatwienie sporu, reprezentujemy konsumentów przed sądami.
Zadzwoń do nas

Tel. +48 503 067 511