Oferta

-

Prawo administracyjne

Sporządzamy podania oraz środki zaskarżenia, tj. odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienia do organów wyższego stopnia, skargi i skargi kasacyjne do sądów administracyjnych / Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W zakres usług wchodzi też kompleksowa reprezentacja przed organami administracji publicznej i samorządowej, nie wyłączając organów podatkowych.
Zadzwoń do nas

Tel. +48 503 067 511